Strona główna » Niemiecki paszport » Zostać polskim Niemcem
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
9.09.2005r.

NIEMIECKIE OBYWATELSTWO | Przepisy
Zostać polskim Niemcem
        Obywatelstwo dziedziczymy bezpośrednio po rodzicach na podstawie najbliższego stopnia pokrewieństwa. Nie ma problemu, gdy paszport państwa nad Renem posiada nasz ojciec. W przeciwnym razie trzeba wykazać jego niemieckie pochodzenie. Możemy to zrobić udowadniając niemiecką przynależność państwową dziadka lub pradziadka.
          Ubiegając się o obywatelstwo na podstawie pochodzenia naszych przodków musimy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze na naszą datę urodzenia (patrz ramka). Od tego kiedy przyszliśmy na świat, zależy nasza sytuacja prawna, a zarazem szanse na uzyskanie niemieckiego paszportu.
          Kolejnym ważnym czynnikiem jest zachowanie ciągłości pokoleniowej. Jej istnienie udowadnia się wstecz od dziadka (lub pradziadka urodzonego nawet przed 1914 rokiem) do osoby współcześnie zainteresowanej uzyskaniem niemieckich papierów.
          Przerwanie tej ciągłości następuje wtedy, gdy jedna z osób z naszego rodzinnego łańcucha nie ma prawa do dziedziczenia obywatelstwa (lub gdy zrzeka się niemieckiej przynależności przed naszym urodzeniem). Kwestia ta dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1975 roku, które nie mogą ubiegać się o niemiecki paszport po linii żeńskiej. Na nic zdadzą się najlepsze dowody na niemieckość dziadka, gdy przepisy nie pozwalają nabyć obywatelstwa po jego córce.

Domniemanie obywatelstwa
          W wielu przypadkach udowodnienie niemieckiej przynależności dziadka nie jest do końca możliwe. Wojenne zawieruchy spowodowały, że zaginęło wiele dokumentów. Dlatego też, dopuszcza się zasadę domniemania obywatelstwa niemieckiego na podstawie urodzenia i zamieszkania przodka w latach 1913-1945 na terytorium Rzeszy Niemieckiej lub Wolnego Miasta Gdańska w granicach z 1937 roku.  
          W rzeczywistości wykazanie tego faktu nie zawsze wystarcza. Federalny Urząd Administracyjny w Kőln domaga się z reguły twardych dowodów, takich jak dokumenty tożsamości z tamtych lat. Zasada domniemania obywatelstwa nie dotyczy obywateli polskich i ich dzieci, którzy w okresie międzywojnia wyjechali do Niemiec (np. do pracy) i tam się osiedlili.

Nie jesteś Niemcem
          Szans na niemiecki paszport nie mają osoby, których przodkowie pochodzą z terenów należących przed II wojną światową do II Rzeczypospolitej. Przyjmuje się, że posiadali oni wówczas obywatelstwo polskie (nie dotyczy to obywateli Niemiec przebywających wtedy na  terenie Polski np. przedsiębiorców). Jedyną furtką w tej sytuacji jest udokumentowanie faktu ich wpisania na niemiecką listę narodową tzw. Volkslistę.  
          Obywatelstwa niemieckiego nie udowadnia sam fakt służby w armii Wehrmachtu oraz pobyt na przymusowych robotach w obozach niemieckich, podobnie jak urodzenie na terenie Niemiec w okresie II wojny światowej.

Składamy wniosek
          Podanie o wystawienie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo otrzymamy pocztą z ambasady lub konsulatu. Możemy je też ściągnąć z internetu ze strony www.bva.bund.de (uwaga! strona niemieckojęzyczna!). W zależności od miejsca zamieszkania, dokumenty składamy w jednym z trzech niemieckich konsulatów: we Wrocławiu, Gdańsku lub Krakowie. Ich adresy i numery kontaktowe znaleźć można na stronie internetowej www.ambasadaniemiec.pl. Ważne! Składając podanie nie musimy czekać, aż zrobią to nasi rodzice.
Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Federalny Urząd Administracyjny w Kőln. Oczekiwanie na odpowiedź trwa zwykle 3-4 lata. Trzeba się więc uzbroić w cierpliwość.
Maciej Sibilak

POTRZEBNE DOKUMENTY
          W zależności od informacji wpisanych we wniosku i konkretnej sytuacji starającego się o obywatelstwo należy dostarczyć następujące dokumenty:
potwierdzające dane osobowe: własny akt urodzenia, dzieci, rodziców, akt małżeństwa;
poświadczające niemieckie pochodzenie: akt urodzenia,  paszport, dowód osobisty, książeczkę wojskową, książeczkę rodzinną tzw. Familienbuch, akt zameldowania rodziny w okresie 1920-1939, świadectwa szkolne i inne potwierdzające fakt przebywania na terenach niemieckich i dokumentujące tamtejszą przynależność państwową;
w przypadku wpisania przodka na niemiecką listę narodową: legitymację o podpisaniu Volkslisty.
          Uwaga! Nie wszystkie z wymienionych wyżej dokumentów są konieczne. Wszystko zależy od tego, jakie fakty chcemy nimi potwierdzić. Paszport i dowód osobisty są dokumentami tożsamymi, dlatego wystarczy dostarczyć jeden z nich.

WAŻNA DATA URODZENIA
          Osoby urodzone przed 1 stycznia 1975 roku mogą dziedziczyć obywatelstwo niemieckie wyłącznie po ojcu. Wyjątkiem są tu dzieci pochodzące ze związków nieślubnych. W ich przypadku dopuszczalne jest dziedziczenie niemieckiej przynależności państwowej po matce.
          Inaczej przedstawia się sytuacja osób urodzonych po 1 stycznia 1975 roku. Mogą one starać się o obywatelstwo po obojgu rodzicach.


 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?