Strona główna » Kraje pozostałe » Szwajcaria otwiera rynek pracy
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
7.10.2005r.


Szwajcaria | Limity do 2011 roku
Szwajcaria otwiera rynek pracy!

W tym małym alpejskim kraju żaden cudzozimiec nie może tak sobie podjąć pracy. Nawet bogaci Niemcy czy Francuzi muszą występować o zezwolenie i obowiązują ich ilościowe kontygenty. Teraz do tego grona wybrańców dołączyli Polacy.
          Zimą 2004 roku parlament Szwajcarii przyjął projekt ustawy o otwarciu rynku pracy dla nowych 10-ciu panstw członkowskich Unii Europejskiej. Ustawę poparło wiele ważnych osobistości ze świata gospodarki i nauki. Swoje „tak“ obwieściły także – co może trochę dziwić – związki zawodowe. Przeciw wystąpiły połączone siły skrajnej prawicy i lewicy. Zebrały one 93 tysięcy podpisow i zmusiły rząd do ogłoszenia referendum.
          Wynik znamy. Jest pozytywny dla nowych obywateli Unii. Ciekawe, że najwięcej zwolenników otwarcia kraju na nowych pracowników było w kantonach francuskich (widać, nie przerazili się francuską nagonką na polskiego hdyraulika), a najmniej w kantonach niemieckich i włoskich.

Tysiące miejsc pracy
          Całkowite otwarcie rynku pracy ma nastąpić etapowo i limitowane jest kontyngentami, które mają obowiązywać do 2011 roku, z możliwością wydłużenia tego okresu o kolejne trzy lata, tj. do 2014 roku. W przyszłym roku możemy liczyć na limit 1300 miejsc pracy na okres do pięciu lat oraz 12400 miejsc na okres do 12 miesięcy. Za pięć lat, te liczby mają wzrosnąć odpowiednio do 3 i 29 tysięcy miejsc.
          W Szwajcarii jest niskie bezrobocie (4,5 proc.) i w wielu branżach brakuje pracowników. Szczególnie mile są widziani lekarze i pielęgniarki, informatycy, robotnicy budowlani oraz rolni. Niewątpliwą zaletą dla ubiegających się o pracę będzie znajomość jednego z trzech języków urzędowych (niemiecki, włoski, francuski) oraz możliwie najlepsze kwalifikacje zawodowe.

Konieczne zezwolenia
          Niestety, przez cały okres przejściowy, dalej musimy występować o formalne zezwolenia. Jednak znacznie łatwiejsze będzie uzyskanie pozytywnej decyzji. Wystarczy, że szwajcarski pracodawca wykaże, że nie może na miejscu znaleźć odpowiedniego pracownika.
          Otwarcie rynku pracy w Szwajcarii nie oznacza jednak wolnego systemu płac. W obawie o nadmierną konkurecją ze strony tanich robotników z Europy Wschodniej, wprowadzono klauzulę ochronną, która definiuje minimalne stawki płac w poszczególnych branżach. W tym celu powołano także organy kontrolne.
          Praca w Szwajcarii dla obcokrajowców ma długoletnią tradycję. Po II-giej wojnie światowej pracowali tu internowani Polacy pozostawiając trwaly ślad w postaci nowych dróg i mostów. W okresie powojennym napłynęło wielu imigrantów z Włoch, byłych państw Jugosławii oraz z Hiszpanii i Portugalii.
          Obecnie pracuje w Szwajcarii okolo 1,5 miliona obcokrajowcow (20 proc. wszystkich mieszkańców). Zdaniem miejscowych biznesmenów zagraniczni pracownicy w znaczym stopniu zadecydowali o gospodarczym sukcesie ich kraju. 

Tadeusz Olszewski

          Dalsze informacje na temat pracy w Szwajcarii udziela biuro MTS GmbH – e-mail: , tel.022-3895356.

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?