Strona główna » Austria » 2000 euro za Polaka
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
4.11.2005r.

2000 euro za Polaka
AUSTRIA | Coraz więcej polskich robotników budowlanych można spotkać na austriackich budowach. Znaleźli oni bowiem skuteczną metodę na obchodzenie przepisów o okresowych ograniczeniach w dostępie do tamtejszego rynku pracy. Wiele jednak wskazuje, że sytuacja ta nie potrwa już długo. Sąd Administracyjny w Wiedniu wydał bowiem wyrok skazujący austriackiego przedsiębiorcę korzystającego z usług Polaków na karę grzywny w wysokości 2000 euro od każdej zatrudnionej jako podwykonawca osoby.
          Polacy chcąc obejść okres przejściowy, rejestrują jednoosobowe firmy i na tej podstawie świadczą usługi austriackim zleceniodawcom. Tyle teoria. W praktyce jednak są zwykłymi pracownikami, wykonującymi zadania pod kierownictwem austriackich przełożonych, co jest sprzeczne z zasadą świadczenia usług. Co więcej, Polacy notorycznie współpracują z tymi samymi zleceniodawcami. Nie dysponują także własnymi narzędziami i materiałami, co jest kolejnym nadużyciem z ich strony.
          O skali zjawiska może świadczyć fakt, iż od momentu naszej akcesji do Unii, tylko w samym Wiedniu jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowało 2339 Polaków. To aż 85 procent wszystkich tego typu przedsiębiorstw budowlanych założonych w tym czasie. Dla porównania, Austriacy zarejestrowali tylko 120 firm świadczących usługi budowlane.

star

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?