Strona główna » Niemcy » Zalety i wady pracy tymczasowej w Niemczech
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
25.06.2015r.

Zalety i wady pracy tymczasowej w Niemczech

Praca przez pośredniaka (Zeitarbeit lub Leiharbeit) nie ma dobrej opinii ani w Polsce, ani w Niemczech. Jednak wzrastająca liczba agencji pracy tymczasowej świadczy o dużym popycie na takie usługi wśród pracodawców. Warto zgłosić się do niemieckiego pośredniaka, gdy poszukiwanie pracy innymi metodami nie przynosi rezultatów. Taki krok może być pierwszym szczeblem na drabinie zagranicznej kariery.

Praca tymczasowa to na ogół wykonywanie zadań o charakterze sezonowym, okresowym i doraźnym. Agencje pracy tymczasowej muszą być legalnie dopuszczone do takiej działalności (Erlaubnis), o czym oświadczają w umowie o pracę. W Niemczech ponad milion osób to pracownicy tymczasowi. Ich zatrudnianie jest dla niektórych firm jedną z metod rekrutacji. Dzięki temu przed zaoferowaniem etatu mogą w określonych warunkach przetestować umiejętności przyszłych podwładnych.
W ostatnich latach aż 30-40% pracowników tymczasowych niemieckich agencji otrzymało zatrudnienie na stałe, a w zawodach technicznych nawet 60%. Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia, gdyż około połowa umów kończy się przed upływem trzech miesięcy.
Praca tymczasowa dla osób, które mogą pochwalić się nieprzerwanym dziesięcioletnim doświadczeniem nie będzie dobrą alternatywą. Natomiast dla wchodzących na rynek pracy, długotrwale bezrobotnych, lub osób po urlopach wychowawczych taka forma zatrudnienia oferuje sporo plusów.

Zalety pracy tymczasowej:

- Umowa o pracę
Podjęcie pracy tymczasowej wiąże się z podpisaniem umowy o pracę, co jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia. Umowę – zazwyczaj na czas określony – podpisujemy formalnie z agencją pracy tymczasowej a obowiązki wykonujemy dla jej klientów. Pracownicy tymczasowi pozostają zatem – bez względu na klienta – pracownikami agencji.
Umowa opiera się na niemieckim prawie pracy, a samo zatrudnienie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Pracownicy tymczasowi mogą wykonywać swe obowiązki w niepełnym wymiarze godzin lub na cały etat. W wielu agencjach obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy (Manteltarifvertrag Zeitarbeit) (patrz tabela).

- Szanse na rozwój
Możliwość wszechstronnego rozwoju jest jedną z głównych zalet pracy tymczasowej. Pozwala ona na odświeżanie posiadanych umiejętności w zróżnicowanym otoczeniu oraz na zdobywanie nowych. Pracownicy tymczasowi nie narzekają także na monotonię. Ponieważ nie są związani przez długi okres z tylko jedną firmą to ich obowiązki ulegają zmianie, gdy zaczynają pracę dla nowego klienta. Praca tymczasowa daje też możliwość zaprezentowania się w działaniu i szansę na zatrudnienie w wymarzonej firmie.

Łatwość zatrudnienia
Przy zadaniach wymagających niewielkich kwalifikacji klient agencji nie prowadzi procesów selekcji, więc do pracy może być skierowany każdy chętny. Przeszkolenie następuje w dniu rozpoczęcia pracy w siedzibie klienta, gdyż niemieckie agencje raczej się tym nie zajmują. Natomiast w przypadku stanowisk wymagających specjalistycznych kwalifikacji należy przejść pomyślnie nie tylko proces rekrutacyjny agencji, ale także selekcję klienta.

Elastyczne godziny pracy
Pracownicy tymczasowi otrzymują zazwyczaj możliwość wyboru zmiany, na której chcą pracować. Łatwiej też uzyskać dni wolne lub podjąć pracę w weekendy i święta za dodatkowe wynagrodzenie.

Prawo do świadczeń dodatkowych
Świadczenia wynikające z układu zbiorowego pracy takie jak np. trzynastki (Weihnachtsgeld) i dodatek urlopowy (Urlaubsgeld) również uatrakcyjniają pracę tymczasową.

Wady pracy tymczasowej:

Niepewność i brak stabilizacji
Jednym z największych minusów jest brak poczucia bezpieczeństwa. Pracownik może, ale nie musi, otrzymać propozycję zatrudnienia u klienta. Wiele z czynników wpływających na decyzję o zatrudnieniu na stałe jest i tak poza jego kontrolą.
Prawdopodobieństwo zwolnienia jest większe niż podczas stałego zatrudnienia. Klient agencji przeprowadzając zwolnienia w pierwszej kolejności rezygnuje z pracowników tymczasowych.
Ryzyko zwolnienia istnieje także w kwestii wydajności i jakości pracy. W razie zastrzeżeń klient może odstąpić od współpracy. Praktyka pokazuje, że w takim przypadku także agencja pracy tymczasowej zakończy stosunek zatrudnienia, o ile nie będzie mogła natychmiastowo oddelegować pracownika do innego klienta.

Konieczność dużej mobilności
Podejmując pracę tymczasową należy się liczyć z tym, że w ciągu krótkiego czasu można zostać oddelegowanym do kilku różnych klientów. Nawiązane więzi socjalne zostają przerwane, a pracownik musi wdrożyć się nie tylko w nowe zadania, ale i od nowa nawiązywać kontakty i przyjaźnie. Zmiana adresu pracy co kilka dni powoduje też problemy logistyczne związane z dojazdem i przechowywaniem powierzonego uniformu i sprzętu.

Niskie wynagrodzenie
Według zasady Equal Pay and Treatment pracowników tymczasowych obowiązuje na czas korzystania z ich usług takie samo wynagrodzenie oraz warunki pracy jak pracowników etatowych. Układ zbiorowy pracy zawiera zazwyczaj wyjątek od tej regulacji. Oznacza to, że wypłata dla pracowników tymczasowych może być o 30 do 40% niższa niż stałej załogi.

Nudna praca
Pracownicy tymczasowi zwykle wykonują rutynowe czynności, których etatowi nie chcą albo nie mają czasu wykonać.
Mając na uwadze wyżej wymienione wady i zalety praca tymczasowa to ciekawa alternatywa, którą można podjąć równolegle do poszukiwań stałej pracy. Zdobyte w tym czasie zarobki i doświadczenia zapewnią komfort psychiczny i zmniejszą naszą desperację. O ile oczywiście obowiązki i dojazd nie odbiorą chęci polepszenia swojej sytuacji.
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo szybkiego znalezienia pracy warto zarejestrować się w kilku agencjach. Dzięki temu można zagwarantować sobie możliwość selekcji proponowanych zadań. Na stronie portalu ZeitarbeitsfirmenListe.de znajduje się lista agencji pracy tymczasowej na terenie całych Niemiec. Do największych z nich należą Adecco (www.adecco.de), Randstad (www.randstad.de), Persona Service (www.persona.de), Manpower (www.manpower.de) i Robert Half (www.roberthalf.de).
Obok agencji wielobranżowych istnieją też takie, które specjalizują się w pozyskiwaniu pracowników do wybranych branż i grup zawodowych. Niestety mniejsze agencje konkurują ze sobą przy pomocy cen, co negatywnie odbija się na pracownikach. Firmy z ugruntowaną pozycją w swojej branży to przykładowo Aviation Power (www.aviationpower.de) i KÖTTER Personal Service (www.koetter.de).
Polakom poszukującym zatrudnienia w Niemczech praca tymczasowa pozwala zdobyć pierwsze doświadczenie w tym kraju. To także możliwość budowania własnej sieci kontaktów, które można wykorzystać w staraniach o nową pracę w przyszłości. W końcu im głębiej zapuszczamy się w korytarzu kariery tym więcej drzwi otwiera się przed nami.

dr Magdalena Maśluk-Meller
Doradca kariery w 8careers, autorka poradnika "CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku” (wydanie w języku polskim do nabycia przez www.cvponiemiecku.pl), ekspert Polskiego Centrum Kompetencyjnego, projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?