Strona główna » Europa » Pracownicy delegowani - koniec z tanim ZUS-em?
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
17.10.2012r.
Pracownicy delegowani - koniec z tanim ZUS-em?

Pracownicy delegowani - koniec z tanim ZUS-em?

PRAWO | Zgodnie z ostatnim orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, polskie firmy zatrudniające Polaków za granicą będą musiały odprowadzać za nich składki na ubezpieczenia społeczne według stawek obowiązujących w kraju wykonywania usługi. Tacy pracownicy nie będą mogli być ubezpieczeni w polskim ZUS-ie.

Dla polskich przedsiębiorstw świadczących usługi za granicą oznacza to znaczny wzrost kosztów prowadzenia działalności, a co za tym idzie osłabienie ich konkurencyjności. Najbardziej odczują to na swojej skórze firmy budowlane i agencje pracy.

Rozpatrywana przez Trybunał sprawa dotyczyła sporu między firmą Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe i jej pracownikiem Wiesławem Kitą, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Mężczyzna był w niej zatrudniony w okresie 2006-2012 roku. Zgodnie z zawartą umową, Kita miał pracować na budowach w Polsce oraz na terenie UE, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech i Finlandii. W rzeczywistości przez kilka lub kilkanaście miesięcy w roku wykonywał pracę tylko w jednym państwie unijnym - najpierw we Francji, a potem w Finlandii. W Polsce natomiast nie pracował w ogóle.

Z tego powodu ZUS odmówił mężczyźnie wydania zaświadczania o podleganiu polskiemu ubezpieczeniu społecznemu. Zdaniem urzędu, Kita jako pracownik delegowany powinien być ubezpieczony w państwie, w którym wykonywał pracę. Z decyzją tą nie zgodził się pracodawca, który skierował sprawę na drogę sądową. Ostatecznie trafiła ona do ETS, który został poproszony o zajęcie stanowiska.

Kluczem do rozstrzygnięcia sporu była interpretacja zawartego w unijnym rozporządzeniu pojęciu osoby "zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich". Zdaniem ETS, nie można go odnieść do sytuacji pana Kity. Osoba, która na podstawie kolejnych umów o pracę, wskazujących jako miejsce jej świadczenia terytorium kilku państw członkowskich, pracuje w rzeczywistości w okresie obowiązywania każdej z tych umów wyłącznie na terytorium jednego z tych państw, nie może być objęta zakresem pojęcia "osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich".

Pracownik najemny podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, na terytorium którego jest zatrudniony, a w okresach przerw między umowami o pracę - ustawodawstwu tego państwa, na którego terytorium zamieszkuje.
sibi

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?