Strona główna » Holandia » Polacy, zostańcie w Holandii!
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
03.08.2011r.
Czy nagonka na Polaków zniechęci nas do podejmowania pracy Holandii? Tego obawiają się holenderscy farmerzy. RYNEK PRACY | Agencje biją na alarm!

Polacy, zostańcie w Holandii!

Holenderscy farmerzy i tamtejsze agencje zatrudnienia biją na alarm. Polacy opuszczają ich kraj i przenoszą się do Niemiec. To efekt nienajlepszej atmosfery wokół polskich imigrantów jaka panuje w Holandii od kilku miesięcy.

Gdy wiosną tego roku rozmawiałem z przedstawicielami kilku holenderskich agencji zatrudnienia, większość z nich twierdziła, że otwarcie niemieckiego rynku pracy nie doprowadzi do spadku zainteresowania Polaków pracą w Holandii. Naszych rodaków w kraju tulipanów miały zatrzymać wyższe stawki. Przewidywania te nie znalazły jednak potwierdzenia w rzeczywistości.

Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba Polaków, którzy decydują się opuścić Holandię i poszukać swego szczęścia nad Renem. Nie są to jeszcze wyjazdy na masową skalę, ale tamtejsi farmerzy i agencje zatrudnienia coraz częściej zaskakiwani są nieoczekiwanymi rezygnacjami z pracy.

Antypolskie nastroje
Zdaniem Aarta van der Gaaga, dyrektora związku biur pośrednictwa pracy ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen) wpływ na taki stan rzeczy mają dwie kwestie: otwarcie niemieckiego rynku pracy i nienajlepsza atmosfera wokół polskich imigrantów.

Zdaniem Holendrów, nasi rodacy mają coraz mniej powodów by czuć się w ich kraju mile widziani. Wolą wrócić do swojej ojczyzny lub przenieść się do sąsiednich Niemiec. Negatywne incydenty z udziałem Polaków są wyolbrzymiane przez media i traktowane przez polityków jako zdarzenia charakteryzujące wszystkich imigrantów z nad Wisły. Czytając holenderską prasę można dojść wniosku, że tysiące Polaków przebywających w Holandii żyje w tym kraju na koszt państwa. A w opinii przeciętnego Holendra, nasi rodacy to imprezujący po nocach pijacy, z którymi nie można nawet porozmawiać, bo nie znają miejscowego języka.

Widmo kryzysu
Polaków do kraju tulipanów zraziły też ostatnie pomysły holenderskiego ministra pracy Henka Kampa, który wysunął propozycję, by z prawa do świadczeń socjalnych mogły korzystać tylko osoby mówiące po niderlandzku. Zmiana ta pozbawiłaby szans na zasiłek znaczną większość Polaków przybywających obecnie w Holandii. To nie jedyny pomysł ministra uderzający w polskich imigrantów. Inna propozycja zakłada wydalanie obcokrajowców, którzy w ciągu trzech miesięcy od przyjazdu do Holandii nie znajdą pracy i nie będą posiadać środków do życia.

Holenderscy plantatorzy ostrzegają, że takie działania mogą doprowadzić do kryzysu w holenderskim rolnictwie, które od lat funkcjonuje dzięki taniej sile roboczej z Polski.
Pogląd zaczynają też podzielać tamtejsze agencje pracy.

Van der Gaag nie wierzy, że polskich pracowników da się zastąpić robotnikami z Bułgarii i Rumunii. - Obywatele tych państw posiadają bardziej śródziemnomorską mentalność, która wyraźnie odbiega od etosu pracy, jaki reprezentują Polacy - przekonuje Holender.

Niemcy zamiast Holandii?
Trudno powiedzieć, czy w dłuższej perspektywie Niemcy okażą się dla Polaków bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy niż Holandia. Większość Polaków przy wyborze kraju zatrudnienia kieruje się głównie wysokością zarobków. Nie da się ukryć, że stawki oferowane na niemieckim rynku pracy są nieco niższe od zarobków, na jakie mogą liczyć Polacy zatrudnieni w Holandii. Na korzyść tego ostatniego kraju przemawiają nie tylko wyższe stawki, ale także większa dostępność holenderskich ofert zatrudnienia w Polsce. To zasługa licznych agencji działających od lat na polskim rynku.

Z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy wynika, że to właśnie Holandia jest krajem, do którego Polacy wyjechaliby najchętniej do pracy. Na drugim miejscu znalazły się Niemcy.

Polacy zainteresowani pracą w Holandii powinni poczekać z wyjazdem do tego kraju do września. Po rozpoczęciu roku szkolnego zwolni się tam znaczna liczba wakatów. W okresie wakacyjnym wielu farmerów korzysta z usług młodzieży szkolnej i studentów. Holendrom bardziej opłaca się zatrudniać młodszych pracowników ze względu na niższe stawki obowiązujące tą grupę, po drugie w porównaniu z ich starszymi kolegami znają oni lepiej języki obce.
Maciej Sibilak

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?