Strona główna » Europa » Pracowałeś za granicą? Odbierz zapłacony tam podatek!
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
22.07.2009r.
Pracowałeś za granicą? Odbierz zapłacony tam podatek!

FINANSE |
Coraz więcej pracujących legalnie wie o takiej możliwości i z niej korzysta. W dalszym ciągu jednak nie brakuje takich, którzy nic nie robią, by odzyskać zapłacone za granicą podatki. Szacuje się, że w tej chwili Polakom należy się ok. 5,5 mld zł.

            Jak to możliwe? Wszystko przez przepisy, w myśl których, osoby pracujące tymczasowo za granicą mają możliwość – po powrocie do kraju – odebrać część zapłaconego tam podatku (chodzi o nadpłatę zbyt wysokich zaliczek, jakie zostały pobrane na poczet podatku dochodowego). Najprościej to zrobić, korzystając z pomocy wyspecjalizowanych agencji, które zajmują się tym na co dzień. A firm takim na naszym rynku nie brakuje.
            Warto jednak wiedzieć, jakie przepisy w zakresie zwrotu podatku, obowiązują w poszczególnych krajach.


WIELKA BRYTANIA
Termin rozliczania się z brytyjskim fiskusem za rok podatkowy 2008/09 – a więc za okres od 5 kwietnia 2008 r. do 5 kwietnia 2009 r. – mija 31 stycznia 2010 r.
Podstawą do uzyskania zwrotu angielskiego podatku jest zaświadczenie P60 lub P46. Dokumenty te powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy. P60 zawiera informacje o dochodach i podatkach za ostatni rok fiskalny. Zaświadczenie to zatrudniony otrzymuje każdego roku w pierwszej połowie kwietnia. P45 wydawany jest z chwilą odejścia z firmy. Dokument ten stanowi wykaz dochodów i podatków w okresie całego zatrudnienia. Uwaga! W przypadku, gdy wykracza on poza ostatni rok podatkowy, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia P60. Oprócz jednego ze wspomnianych dokumentów będziesz musiał dostarczyć skarbówce wypełniony formularz Employment Record. Znajdziesz go na www.hmrc.gov.uk/pdfs/p91_bs5_02.pdf. Wpisuje się do niego historię zatrudnienia w ostatnim roku podatkowym (liczbę pracodawców, orientacyjne zarobki, stanowiska itp.).
Osoby rozliczające się z brytyjskim fiskusem po raz pierwszy muszą wypełnić formularz P86 (Arrival in the United Kingdom). Druczek będący odpowiednikiem ankiety dostępny jest na www.hmrc.gov.uk/cnr/p86.pdf. Urząd podatkowy wypytuje w nim o historię pobytu na Wyspach, miejsca zamieszkania i zatrudnienia oraz plany na przyszłość. W tym miejscu musisz się określić, na jak długo przyjechałeś do Anglii i czy zamierzasz sprowadzić rodzinę.
W sytuacji, gdy opuszczasz Wyspy lub przebywasz już w Polsce, powinieneś wypełnić formularz P85 (Leaving the United Kingdom). Jest on do ściągnięcia ze strony www.hmrc.gov.uk/cnr/p85.pdf. Wypełniając druczek koniecznie podaj polski adres korespondencyjny. Nie zapomnij też wpisać numeru konta bankowego (pamiętaj o sort code). Jeśli nie posiadasz już rachunku na Wyspach, wskaż konto zaufanej osoby. W przeciwnym razie będziesz musiał skorzystać z usług biura finansowego. Niestety, nie ma możliwości przelania pieniędzy na polskie konto. Wszystkie dokumenty wraz z zaświadczeniem P60 lub P45 urząd skarbowy odeśle ci na podany adres korespondencyjny. Pieniądze powinny trafić na konto w ciągu 3-12 tygodni. Inland Ravenue prześle ci też list z kalkulacją podatkową (Tax Calculation).
Kwota zwrotu zależy od wysokości twojego całkowitego dochodu brutto (Total pay) oraz sumy zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego (Total tax). Informacje na ten temat znajdziesz w zaświadczeniach P60 i P45. Na podstawie tych danych obliczysz wysokość podstawy opodatkowania, która stanowi różnicę między dochodem brutto, a kwotą wolną od podatku. Rachunek ten pokaże ci, w jakim progu dochodowym się mieścisz. Dowiesz się też, wg jakiej stawki zostały one opodatkowane i poznasz wysokość podatku należnego fiskusowi. Najczęściej jest to kwota niższa od zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy. To właśnie tą różnicę otrzymasz z powrotem.


NIEMCY

Niemieckie prawo podatkowe zakłada, że podatnik uzyskuje dochody przez cały rok, dlatego od początku naliczany jest podatek według standardowych stawek, nawet jeśli ktoś pracuje np. tylko sezonowo, tylko przez dwa miesiące w roku.
W Niemczech kwota wolna od podatku za rok 2008 wynosi 7664 euro. Oznacza to, że jeśli uzyskaliśmy dochód nie przekraczający tego poziomu, to mamy prawo do zwrotu całego, naliczonego podatku. W praktyce, przyjmując średnie poziomy zarobków na jakie w Niemczech mogą liczyć Polacy, możemy liczyć na zwroty rzędu 70-150 euro za każdy przepracowany miesiąc.
Podstawą ubiegania się o zwrot podatku jest Lohnsteurekarte (karta podatkowa) albo zastępcze oświadczenie podatkowe (Besondere Lohnsteuerbescheinigung), wypełnione i poświadczone przez pracodawcę. Często występującym dokumentem jest też zwykłe zaświadczenie o zarobkach (Lohnsteurbescheinigung). Należy wiedzieć, że prawo do występowania o zwrot podatku mają osoby podlegające w Niemczech tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Taka sytuacja zachodzi, gdy ktoś przebywa w Niemczech (posiadając prawo do pobytu) dłużej niż sześć miesięcy w danym roku podatkowym. Natomiast w przypadku osób, który przebywały krócej wymaga się dodatkowo, aby ich dochody poza granicami Niemiec nie przekraczały limitu 3064 euro lub 6128 euro w przypadku małżeństwa.
System ulg podatkowych jest w Niemczech bardzo rozbudowany. Ale nawet jeśli nie skorzystamy z żadnego odliczenia to i tak na ogół możemy liczyć na pełny zwrot podatku (ok. 15 proc. od sumy dochodów brutto), bo kwota do 7664 euro jest wolna od opodatkowania.
Kto zarobił więcej, może skorzystać z ulgi na dzieci (2904 euro na każde dziecko), z tytułu składek ubezpieczeniowych (2700 euro), za dojazdy do pracy oraz z wielu innych ulg.
Począwszy od 2007 r. na rozliczenie z niemieckim fiskusem mamy cztery lata. Na zwrot podatku czeka się zwykle 3-6 miesięcy. Niemiecki urząd dokonuje przelewu bezpośrednio na podane konto bankowe, także w Polsce, również prowadzone w złotówkach. Na żądanie można otrzymać zwrot w postaci czeku, ale nie jest to dobra forma, bo jego realizacja w Polsce może trwać kilka tygodni lub dłużej.

IRLANDIA

Średnia kwota zwrotu w tym kraju wynosi ok. 800 euro, ale można odzyskać nawet 1500 euro! O nadpłacony podatek możesz wystąpić do trzech lat wstecz.
            Irlandzki system podatkowy znacznie różni się od polskiego. Dzięki licznym ulgom (tzw. Tax Credits) każdy pracownik może mieć inną – indywidualnie wyliczoną – kwotę zwolnioną od podatku.
 Polacy z reguły ubiegają się o zwrot z tytułu ogólnie ustalonej kwoty wolnej od podatku (w 2008 r. wynosiła ona 18,3 tys. euro).To jednak nie jest cały zwrot, który możesz uzyskać. Jak to możliwe? Każdy pracownik bowiem z reguły po rozpoczęciu pracy wypełnia tzw. Certificate of Tax Credit (jeżeli tego nie uczyni, będzie miał naliczony bardzo wysoki tzw. Emergency Tax – podatek zastępczy), na podstawie którego wyliczane są jego indywidualne Tax Credits. Jednak przez cały rok podatkowy sytuacja pracownika może się znacznie zmienić, a Revenue (irlandzki urząd skarbowy) nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności. Dlatego po zakończeniu roku podatkowego warto upomnieć się o niewykorzystane ulgi. Do najpopularniejszych należą m.in. odliczenia z tytułu wynajmu mieszkania, za poniesione koszty medyczne, z racji przynależności do związków zawodowych, a nawet wykonywania niektórych zawodów.
O zwrot podatku (tax refund) z reguły należy ubiegać się dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego. Możesz jednak uczynić to jeszcze w trakcie jego trwania, jeżeli zakończyłeś pracę w Irlandii i powróciłeś do kraju.
 Dokumentem niezbędnym do ubiegania się o zwrot jest formularz P45 lub P60. Pierwszy otrzymasz, kiedy zakończysz pracę dla danego pracodawcy (może to być w dowolnym momencie roku podatkowego). Drugi formularz wystawia pracodawca po zakończeniu każdego roku podatkowego. Generalnie pracodawca powinien sam wręczyć ci wymienione dokumenty, ale zdarza się, że tego nie zrobi. Co wtedy? Należy o nie formalnie się upomnieć. W takim przypadku pomocne będą payslipy, czyli cotygodniowe odcinki wypłaty na których wyszczególnione są wszelkie potrącenia.
Jeżeli zamierzasz dodatkowo ubiegać się o zwrot z tytułu ulg niezbędne będą dodatkowe dokumenty. I tak np. przy zwolnieniu z tytułu wynajmowania mieszkania (rent relief) potrzebne będą rachunki wystawiane prze landlorda (osobę wynajmującą mieszkanie). Wartość zwrotu jest obliczana w zależności od twojego wieku i stanu cywilnego. Maksymalna  wysokość wynosi 20 proc. z poniesionych opłat za wynajem, przy czym maksymalny koszt wynajmu nie może przekraczać 2000 euro.
Pieniądze z tytułu tax refund  otrzymuje się z reguły po 4-10 tygodniach od momentu złożenia wniosku. Irlandzki urząd skarbowy przesyła je czekiem.


HOLANDIA

O zwrot nadpłaconego podatku z Holandii może się starać każda osoba, która pracowała w tym kraju legalnie i posiada BSN numer (dawny SOFI numer).
Podstawą do uzyskania zwrotu jest holenderska karta podatkowa (Jaaropgave lub Jaaropgaaf), którą powinieneś otrzymać od pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego. Ma on na to czas do połowy marca. Jeżeli w danym roku byłeś zatrudniony w kilku firmach, rozliczenie roczne powinieneś otrzymać od każdej z nich. Kwota zwrotu, zależy od wysokości uzyskanego dochodu i sumy zaliczek wpłaconych na podatek dochodowy. Informacje te znajdziesz na swojej karcie podatkowej. W przypadku, gdy twój dochód okaże się niższy od kwoty wolnej od podatku, będziesz miał szansę odzyskać całość sumy przekazanej fiskusowi.
            Pracownik ma obowiązek rozliczenia się z holenderskim fiskusem po otrzymaniu od urzędu skarbowego (Belastingdienst) formularza o nazwie C-biljet lub jakiekolwiek innego
pisma nakazującego złożenie zeznania podatkowego. Polacy rozliczający się z holenderskiego podatku mają prawo do ulgi na dzieci. Muszą być one zameldowane pod adresem jednego z rodziców. Z dodatkowej ulgi mogą też skorzystać osoby samotnie wychowujące dzieci.

O zwrot podatku możesz się starać do pięciu lat wstecz po upływie roku podatkowego. 31 grudnia 2009 r. mija ostateczny termin rozliczania się z podatku za rok 2004. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy trwa zazwyczaj 3-6 miesięcy pod warunkiem, że zeznanie podatkowe za miniony rok zdążysz złożyć przed końcem marca bieżącego roku. W przeciwnym razie cała procedura może się przeciągnąć do 6-12 miesięcy. Osoby rozliczające się za lata 2005-2007 mogą czekać na zwrot podatku nawet trzy lata.

NORWEGIA
Jak w całej Skandynawii, także w tym kraju podatki należą do najwyższych w Europie. Wyjściowa stawka to 28 proc. Ale prawie każdy może odzyskać tysiące nadpłaconych koron.

            Aby ubiegać się o zwrot podatku trzeba przedstawić Lonns-og trekkoppgave, czyli zaświadczenie o uzyskanych dochodach, wystawione przez norweskiego pracodawcę.
            System ulg podatkowych (wszystkie odlicza się od podstawy opodatkowania) jest bardzo szeroki, a najważniejsze z nich to:
– 36-proc. ulga standardowa (obowiązuje tu limit 67 tys. NOK);
– 10-proc. ulga dla obcokrajowców (przysługuje do dwóch lat pobytu);
– ulga z tytułu posiadania żony (o ile nie zarobiła więcej niż  67 tys. NOK w danym roku podatkowym) i dzieci;
– ulga za wydatki na dojazdy do pracy (w tym także na bilety lotnicze);
– ulga za poniesione koszty zakwaterowania.
            W sumie można odzyskać 50-60 proc. zapłaconego podatku, a ponieważ w Norwegii zarobki są wysokie, to zwroty też bywają imponujące. Zwrot podatku następuje w dwóch terminach – w czerwcu lub październiku – o konkretnej dacie decyduje urzędnik. Zwrot może nastąpić na konto w Norwegii albo czekiem do Polski.
Uwaga! Jeśli ktoś zapomniał odzyskać podatek w poprzednich latach to nic straconego. Prawo do zwrotu podatku przysługuje w tym kraju przez 10 lat.
Za pomoc dziękujemy Wol-Tax Projekt Witold Wolski.

Opracowanie:
Milena Waldowska, Józef Leszczyński, Maciej Sibilak


 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?