Strona główna » Holandia » Holandia - zamieszanie wokół "tymczasowych" Polaków
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
Holandia – zamieszanie wokół „tymczasowych” Polaków
26.02.2009

PRACA | W ostatnich tygodniach przez holenderskie media przetoczyła się ożywiona debata na temat zasad zatrudniania zagranicznych pracowników tymczasowych. Zmiany miały dotyczyć głównie Polaków.

Wszystko zaczęło się od inicjatywy „Internetvakbound”, czyli – przekładając na język polski – Internetowego Związku Zawodowego. Skupia on głównie pracowników zagranicznych, w tym najwięcej, bo aż ok. 6000, Polaków. Szefowie tego związku zaproponowali nowe rozwiązania, które obejmowałyby wyłącznie zagranicznych pracowników tymczasowych, a więc w praktyce prawie wszystkich zatrudnionych w Holandii naszych rodaków, zwykle bowiem zaczynamy tam pracę u pośredników, w agencjach, i przez dłuższy czas – niekiedy przez kilka lat – mamy umowy na czas określony.
Propozycja
    „Intenetvakbound” zaproponował radykalne zmiany. Po pierwsze, obniżenie minimalnych zarobków o 5-10 proc., w tym także za nadgodziny i pracę w weekendy. Ponadto pracownicy byliby związani tylko z jedną agencją, bez prawa do zmiany na inną, nawet jeśli ta pierwsza nie gwarantowałaby ciągłej pracy i równych stawek. Ten okres „ubezwłasnowolnienia” miałby trwać trzy i pół roku. Te pomysły, jak na związek zawodowy, czyli organizację, która ma dbać o prawa pracownicze, muszą wydawać się dziwne.
    Lecz z drugiej strony, jakby dla zrównoważenia, internetowy związek opowiedział się za zmianami jak najbardziej korzystnymi. Chodzi tu o zapisy dotyczące zobowiązania agencji do zapewnienia zakwaterowania, do troski o pracownika gdy ten zachoruje, aż do zorganizowania transportu chorego do domu w kraju zamieszkania. Ponadto pracownicy tymczasowi mieliby mieć prawo do elastycznego czasu pracy, np. pracować po kilkanaście godzin dziennie, aby potem mieć dodatkowe dni wolne i wyjechać do kraju.
VIA – za, reszta – przeciw
    Pomysły związkowców spotkały się z pozytywną reakcją ze strony VIA, czyli  Stowarzyszenia Międzynarodowych  Pośredników Pracy. Poparcie to jest o tyle istotne, że do VIA należy zdecydowana większość holenderskich agencji, które działają na rynku polskim lub w samej Holandii przyjmują do pracy Polaków.
    Z kontrakcją na projekt Internevakbound i VIA wystąpiły duże holenderskie centrale związkowe. Marcel Nyutten z największego holenderskiego związku zawodowego FNV wypominając VIA kilka ostatnich przypadków łamania praw zatrudnionych Polaków, stwierdził, że ... teraz chcą zastąpić niewygodne regulacje nowymi, które uderzą bezpośrednio w polskich pracowników, a pośrednio także w Holendrów. Do krytyki dołączyło się też ABU – Holenderskie Stowarzyszenie Agencji Pracy Tymczasowej. – Polscy pracownicy są mile widziani
w Holandii, ale w naszej opinii powinni mieć zapewnione te same prawa co pracownicy holenderscy, czyli takie same płace i gwarancje pracownicze – stwierdził szef ABU, Aart van der Gaag.
    Kropkę nad „i” postawił Minister Spraw Socjalnych Piet Donner, który wbrew wcześniejszym pogłoskom jakoby rząd przychylał się do projektu internetowego związku, kategorycznie oświadczył iż nie będzie ze strony władz żadnego poparcia dla specjalnego traktowania zagranicznych pracowników tymczasowych. A więc wszystko zostaje po staremu.
Po staremu, czyli...
    Polak, który podejmuje pracę w holenderskiej agencji – która dalej „wypożycza” go innym firmom – korzysta w zasadzie z prawie wszystkich praw pracowniczych. Ma prawo do minimalnej płacy, do chorobowego, dodatku wakacyjnego, do płatnego urlopu. Gorzej z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi, z których zwykle korzystają tylko zatrudnieni na stałe.
    Specyficznie wygląda kwestia ubezpieczenia. W Holandii pracodawca musi zadbać jedynie o ubezpieczenie wypadkowe. O resztę musi zatroszczyć się sam pracownik. Szerzej o tym
w artykule obok.
Józef Leszczyński

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?