Strona główna » Na zbiory do Niemiec » Zapisz się do Związku!
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
Na pomoc pokrzywdzonym
Zapisz się do Związku!
Od ponad roku działa stowarzyszenie Związek Pracowników Sezonowych Naszym celem jest obrona praw Polaków, którzy pracują sezonowo za granicą. Mamy już prawie 200 członków. Więcej o nas na stronie: www.pracownicysezonowi.pl.    

Do podstawowych zadań naszego stowarzyszenia należy:

– niesienie pomocy osobom, które nie otrzymały ustalonego w umowie wynagrodzenia;
– wskazywanie i piętnowanie zagranicznych pracodawców, którzy źle traktują polskich pracowników;
- kontaktowanie pokrzywdzonych z polskojęzycznymi adwokatami działającymi w krajach Unii;
– doprowadzenie do przyjęcia unijnej Karty Praw Pracownika Sezonowego, która zmusi wszystkie kraje do stosowania wobec zagranicznych pracowników sezonowych normalnych zasad zatrudniania, a więc łącznie z prawem do urlopu, renty wypadkowej, do wypłaty chorobowego oraz naliczania składek emerytalnych.
    Nasze Stowarzyszenie jest organizacją otwartą dla wszystkich. Każdy, czy pracował za granicą, czy dopiero o tym myśli, może zgłosić swój udział. Z członkostwem w Stowarzyszeniu nie łączą się żadne koszty. Działamy całkowicie w oparciu o pracę społeczną.
    Biuro Stowarzyszenia mieści się pod adresem:
Związek Pracowników Sezonowych

ul. Sygietyńskiego 47
64-100 Leszno
tel./fax 065-5269085
.
Związek Pracowników Sezonowych
    www.pracownicysezonowi.pl

    

Spotkajmy się 4 listopada!
4 listopada nasze Stowarzyszenie organizuje ogólnopolskie spotkanie w Warszawie. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków. Dokładne miejsce i godzinę podamy w następnym wydaniu „Pracy i Nauki”. Już teraz jednak prosimy o zgłoszenia obecności: mailem na adres: , telefonicznie pod numerem 065-5269085 (w godz. 8-15), lub listownie. 

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?