Strona główna » Francja » Zanim wyjedziesz na winobranie
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
FRANCJA | Nowe zasady
Zanim wyjedziesz na winobranie
Od obywateli polskich, którzy zamierzają podjąć pracę we Francji, nadal wymaga się zezwolenia. Jednak wielu francuskich pracodawców, w tym wszyscy rolnicy, nie muszą już oglądać się czy na wolne miejsce nie reflektuje się jakiś Francuz.  
Procedurę rozpoczyna pracodawca, składając imienną umowę o pracę w Dyrekcji Departamentalnej Pracy Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (DDTEFP), właściwej ze względu na miejsce wykonywania pracy. Aby uzyskać zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca, musi udowodnić, że nie znalazł kandydata na oferowane stanowisko na lokalnym rynku pracy. Uwaga! Od 1 maja tego roku, warunek ten nie jest wymagany, w odniesieniu do 61 zawodów, których wykaz przedstawiliśmy w poprzednim wydaniu „Pracy i Nauki”. Ułatwienia dotyczą m.in. takich branży jak: gastronomia, hotelarstwo i żywienie, budownictwo i roboty publiczne, rolnictwo, mechanika, obróbka metali i przemysł różny, procesy przemysłowe, handel i sprzedaż oraz utrzymanie czystości.
    Po wydaniu zezwolenia, DDTEFP przesyła umowę do warszawskiego biura Krajowej Agencja ds. Cudzoziemców i Emigracji (ANAEM). Następnie urząd powiadamia pracownika, iż otrzymał zezwolenie oraz zleca wykonanie badań lekarskich. Po pomyślnym przejściu przez nie, zainteresowany podpisuje umowę i odbiera właściwe dokumenty w ANAEM w Warszawie.
    Ważne! Obecnie, obywatele polscy poszukując wolnych miejsc pracy we Francji nie mogą korzystać z usług ANPE (francuskiego urzędu pracy). Mogą natomiast korzystać z ofert skierowanych do Polaków, jakimi dysponuje ANAEM. Wszystkie oferty są przekazywane do polskiego Ministerstwa Pracy, a następnie do lokalnych urzędów pracy w Polsce. Można je także znaleźć na stronach internetowych poszczególnych urzędów pacy oraz na www.psz.praca.gov.pl.
– Oczywiście pracownik polski może samodzielnie szukać pracy, niemniej do czasu całkowitego zniesienia przez Francję okresu przejściowego, musi być zachowana odpowiednia procedura wydania zezwolenia na pracęwyjaśnia Stéphane Darmas Szef Misji ANAEM w Polsce.
Zatem, bez względu na to, w jaki sposób pracownik znajdzie zatrudnienie (samodzielnie lub korzystając z oferty z urzędu pracy), pracodawca zawsze występuje o wydanie zezwolenia w DDTEFP, a pracownik odbiera je w Polsce w ANAEM.
ak

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?