Strona główna » Porady prawne » Kasa od państwa
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
31.03.2006r.

Kasa od państwa
POLSKA | Padłeś ofiarą przestępstwa? Staraj się o kompensatę od państwa. W życie weszła właśnie – przyjęta przez Sejm w połowie ubiegłego roku – ustawa, która to umożliwia.
    Maksymalne odszkodowanie może wynosić 12 tysięcy złotych. Wypłacane jest z budżetu państwa w sytuacji, kiedy nie można nim obciążyć sprawcy. Pieniądze otrzymają osoby pokrzywdzone, lub – w przypadku śmierci ofiary – jej rodzina.
    Podobne przepisy obowiązują także w innych krajach Unii Europejskiej i dotyczą także Polaków. Warunek – kompensatę wypłaca państwo, na terenie którego doszło do popełnienia przestępstwa. Ważne! Wysokość odszkodowań jest różna w poszczególnych krajach. W większości, znacznie wyższa niż w Polsce. To, ile pieniędzy można otrzymać, zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Uwaga! Nie ma znaczenia, czy sprawca przestępstwa został zatrzymany i ukarany. Liczy się jedynie to, że sprawa została zgłoszona na policję. Jeżeli jednak sąd wyda wyrok uniewinniający lub umorzy sprawę, bo udowodni, że nie doszło do przestępstwa, będziesz musiał zwrócić pieniądze!
    Wnioski w sprawie kompensat należy kierować do wydziału cywilnego sądu rejonowego, w którego okręgu doszło do popełnienia przestępstwa. Jeżeli zajście miało miejsce za granicą, wniosek możesz złożyć w swoim sądzie rejonowym, a ten przekaże go odpowiedniej instytucji w danym kraju. Uwaga! Masz na to dwa lata od momentu popełnienia przestępstwa, pod warunkiem, że nie uzyskałeś z tego tytułu już odszkodowania z innego źródła.
MarSo

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?