Strona główna » Włochy » Szansa dla sezonowych
 
 
Praca sezonowa
Niemcy
Na zbiory do Niemiec
Włochy
Francja
Austria
Holandia
Hiszpania
Skandynawia
Kraje pozostałe
Europa

Uwaga! Wszystkie teksty
pochodzą z dwutygodnika:
"Praca i Nauka za granicą".
Oszukany, oszukana
17.03.2006

WŁOCHY |
Zmiany na rynku pracy
Szansa dla sezonowych
Od tego roku obowiązują łagodniejsze przepisy dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych. Chodzi tu głównie o zatrudnianie w rolnictwie oraz szeroko pojętej branży turystycznej.
Zatrudnienie cudzoziemca, nawet obywatela nowego kraju członkowskiego Unii Europejskiej nie jest proste. Obowiązują tu procedury regulowane przepisami flussi d’ingresso. Włoscy plantatorzy uważają to za totalną bzdurę. Niejedna toskańska czy kalabryjska plantacja nie funkcjonowałaby bez zatrudnianych sezonowo cudzoziemców, których znaczny procent stanowią Polacy.
Od tego roku obowiązują łagodniejsze przepisy dotyczące pracowników sezonowych. Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na zatrudnienie wieloletnie ważne przez kolejne trzy lata. Taki wniosek może być złożony w przypadku pracownika, który po raz drugi z kolei przyjechał do Italii i otrzymał pozwolenie na pracę sezonową. W wypadku otrzymania pozwolenia na trzyletnie zatrudnienie pracownika sezonowego, jedynym obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie odpowiedniego urzędu i potwierdzenie, że chce on w danym roku skorzystać z pracy tej osoby.
Ponadto w świetle nowych przepisów, pracownicy sezonowi, którzy po raz drugi znajdują się na terenie Włoch, mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę charakteru pozwolenia. W tym celu, prócz dwóch pozwoleń na pracę sezonową otrzymanych jedno po drugim, należy przedstawić propozycję pracy przewidującą zatrudnienie przynajmniej na rok. Wniosek o zmianę kategorii pozwolenia przesyła się do odpowiedniego terytorialnie urzędu, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
stach

 

Porady prawne
Niemiecki paszport
Adwokaci polskojęzyczni w Niemczech
Niemieckie przepisy
Sonda
Czy uważasz, że Polska powinna znieść wszelkie ograniczenia przy zatrudnianiu Ukrainców?